Payday loans

Moje Pierwsze Mieszkanie

 

czyli sposób na bezrobocie, kryzys i radykalną obniżkę cen mieszkań.

Koncepcja ta powstała jako alternatywa dla rządowego programu „Mieszkanie dla Młodych”, który od tego roku zastąpi program „Rodzina na swoim”.

Celem nowego programu, podobnie jak i wygaszonego, jest udzielenie wsparcia w spłacaniu kredytów na kupno własnego mieszkania. Najważniejszymi beneficjentami tych programów nie były i nie będą jednak rodziny. Natomiast były i będą nimi bezsprzecznie banki i deweloperzy.

Jako przykład można tu podać wpływ programu „Rodzina na swoim” na rynek mieszkaniowy, który odzwierciedla opublikowana w dniu 5 lipca 2012 r. przez Narodowy Bank Polski „Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w I kwartale 2012 r.”

Wynika z niej, że pomimo wyraźnego obniżenia udziału w cenie mkw mieszkania, kosztów materiałów i robocizny, dochodzącego w 2012 r. (w porównaniu do poprzednich 3 lat) do 30 %, tylko nieznacznej obniżce uległy ceny transakcyjne mieszkań, na które niewielki wpływ miał tylko, przyjęty w programie „Rodzina na swoim” tzw. wskaźnik kosztów odtworzenia. Zarazem jednak z opinii na forach internetowych wynika, że to obniżenie cen odbyło się przede wszystkim kosztem standardu wykończenia oraz jakości stosowanych materiałów.

Projekt Moje Pierwsze Mieszkanie nie zakłada eliminacji dewelopera jako uczestnika rynku mieszkaniowego. Proponuje natomiast taką organizacje procesu inwestycyjnego, w której jego rola – w przypadku budowy na gruntach Skarbu Państwa lub gminy – byłaby ograniczona do zadań inwestora zastępczego.


Koncepcja organizacyjna

Powyższe efekty – nie wdając się w szczegóły – można uzyskać inicjując spółki celowe,

powoływane do budowy domów, realizując zarazem statutowe zadania, wynikające z zapisów art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie spraw gminnego budownictwa mieszkaniowego).

Zamiast więc sprzedawać działki deweloperom, a następnie kupować od nich mieszkania, jak to jest realizowane najczęściej, wg projektu Moje Pierwsze Mieszkanie, gminy posiadające działki pod budownictwo wielorodzinne, powoływałyby spółki celowe, obejmując w nich udziały aportem w postaci działki.

Skarb Państwa tworzyłby natomiast odnawialny fundusz, z którego byłyby kredytowane koszty związane z inicjowaniem i przygotowaniem organizacyjnym inwestycji mieszkaniowej wg koncepcji Moje Pierwsze Mieszkanie oraz zarządzania spółką, do czasu przekazaniu inwestycji wspólnocie lub administratorowi.

Biorąc pod uwagę, że w kosztach budowy w ramach programu Moje Pierwsze Mieszkanie będą zawarte wyłącznie: wartość gruntu, projektu, wykonawstwa oraz zastępstwa inwestorskiego, 1 mkw mieszkania nie powinien kosztować więcej niż 4200 zł. Oznacza to, że najpopularniejsze, 50 metrowe mieszkanie, nie powinno kosztować więcej aniżeli 210 000 zł.

Tym samym czynsz, będący odpowiednikiem raty kredytu 40 letniego, nie przekroczyłby:

– kwoty 880 zł miesięcznie w przypadku mieszkania z docelowym dochodzeniem do własności dla kredytu oprocentowanego na poziomie obligacji skarbowych (4%),

– 470 zł miesięcznie w przypadku mieszkań dla osób zakwalifikowanych do udzielenia pomocy mieszkaniowej.

 Udziałowcami spółki byliby także lokatorzy zainteresowani kupnem mieszkania bez jakichkolwiek ulg czy dotacji, zaciągający w tym celu kredyt hipoteczny.

W tym przypadku, z kredytu nastąpiłoby także wykupienie, odpowiadającej powierzchni tego mieszkania, ułamkowej części aportu samorządu oraz spłata udziału w kosztach organizacyjnych. Natomiast rata kredytu hipotecznego na wykupienie 50 metrowego mieszkania od Moje Pierwsze Mieszkaniew banku PKO BP wyniosłaby w tym przypadku:

- w przypadku kredytu 30 letniego: 1060 zł miesięcznie

- w przypadku kredytu 40 letniego: 940 zł miesięcznie.
Dla porównania: cena 50 metrowego mieszkania „pod klucz” od dewelopera – w przeciętnej lokalizacji w Warszawie – to co najmniej 350 000 zł z ratą ok. 1600 zł miesięcznie na 40 letni kredyt hipoteczny lub 1800 zł miesięcznie na kredyt 30 letni.

Do realizacji programu Moje Pierwsze Mieszkaniena gruntach należących do Skarbu Państwa, należałoby powołać specjalną agencję, lub poszerzyć zadania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.


Alternatywne kredytowanie

Alternatywną formą kredytowania mógłby być fundusz stworzony ze składek zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych, co wydaje się być nie tylko możliwe ale wręcz celowe.

Celowe nie tylko dlatego, że kredyty hipoteczne są najbezpieczniejsze spośród wszystkich kredytów udzielanych przez banki ale także dlatego, że OFE posiadają dodatkowe zabezpieczenie w postaci samych składek potencjalnych kredytobiorców.

Zaciągając kredyt ze środków utworzonego przez OFE funduszu, składki pomagałyby nie tylko realizować jedną z najważniejszych potrzeb jaką jest mieszkanie. Spłacane odsetki – w odniesieniu do lokatorów wynajmujących mieszkania z docelowym dochodzeniem do własności – zasilałaby zarazem fundusz emerytalny kredytobiorcy, zmniejszając tym samym koszt samego kredytu.


Ekonomiczna wartość dodana

W przypadku programu Moje Pierwsze Mieszkanieprzewagę ma on nie tylko w wymiarze finansowym. Program ten przyczyni się do szybszego wdrożenia programu rozwoju mieszkalnictwa i dostępności mieszkań.

Najlapidarniej ujmując, mieszkanie w domu zbudowanym w ramach programu „Moje Pierwsze Mieszkanie ”, będzie różnić się tym od mieszkania kupionego od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej, że będzie ono znacznie tańsze!

Zaproszenie do projektu pilotażowego

Zainteresowanych projektem,  proszę o podanie adresu e mail pod który wysłane będzie zaproszenia na spotkanie informacyjne, gdzie przedstawione będą warunki organizacji pilotazowej spólki celowej w ramach przedstawionej wyżej koncepcji

 

Antoni J. Gabański
gabanski@op.pl

Nasze wybory po 1989 r.

Gdy nie mamy swojego kandydata, tylko absencja jest logicznym, a więc i słusznym, wyborem. Bezpodstawna absencja w wyborach może być co najwyżej brakiem postawy obywatelskiej. Ale już absencja w wyborach wskutek braku kandydata jest wyrazem posiadania tej podstawy. Natomiast głosowanie przeciwko komukolwiek czyli udział w wyborach tylko dlatego aby utrudnić dostęp tym, których nie lubimy, […]

Okupant i V kolumna, czyli rząd i opozycja RP.

Levitra online Prawem opozycji nie może być szkodzenie i utrudnianie realizacji projektów rządzącym tylko dlatego, że przegrała wybory, ani rządzącym odrzucanie projektów tylko dlatego, że były zgoszone przez opozycję. Partie opozycyjne powinny mieć prawo ogłosić dyscyplinę przy głosowaniu tylko wówczas, gdy rządzący chcą uchwalić ustawę sprzeczną z ich programem wyborczym. W innym przypadku posłowie opozycji […]

Veto prezydenta

Wydaje się być pomyłką zasada, że konieczność odrzucanie veta prezydenta, wymaga zazwyczaj  poparcia opozycji, co zakłóca prawa wynikające z demokratycznych reguł. Jednakże zmiana polegająca tylko na możliwości odrzucenia go zwykłą większością głosów, to z kolei mało poważne uprawnienie prezydenta,  gdyż ograniczone faktycznie tylko do przedłużanie procesu legislacyjnego. Kompromisem byłaby proponowana zmiana, jednakże pod warunkiem, że […]